Hướng dẫn chia sẻ hình:

Sau khi đăng nhập, click vào nút "New Post" ở góc trên bên phải:

  1. Chọn "Add Featured Image" - đây sẽ là hình hiển thị trên danh sách, mặc định dùng làm hình bìa của Facebook.
  2. Điền tên hình (tiếng Anh hay tiếng Việt đều được).
  3. Viết mô tả ngắn gọn ngay bên dưới, có thể là một đoạn blog, hoặc chia sẻ thêm thông tin về tấm hình (ngày chụp, điện thoại, chủ đề...). Tên hình, mô tả và từ khóa là 3 yếu tố quyết định khi tìm kiếm hình.
  4. CUỐI CÙNG, chọn widget /File, upload hình gốc (tối đa 10 Mb). QUAN TRỌNG, các bạn đừng quên nhé.
4 bước chính khi đăng hình

Sau khi hoàn thành 4 bước chính, các bạn có thể tùy chọn sửa thông tin meta data khi hiển thị trên Facebook, Twitter, Google.

Sau đó, lưu lại và chờ duyệt.

Chúc mừng và cảm ơn bạn đã chia sẻ hình đẹp với cộng đồng.