Khúc Lê Thành Danh

Khúc Lê Thành Danh

This is simply Danh.
Website / Hire me / 190 photos
Tòa nhà Hilton và Vietcombank

Tòa nhà Hilton và Vietcombank

Quan 1 View project
Quảng cáo ngoài trời của Heineken

Quảng cáo ngoài trời của Heineken

Heineken View project
Bên hiên nhà

Bên hiên nhà

cafe View project
Ba Son Bridge

Ba Son Bridge

cau Ba Son View project
Sương sớm ở Hồ Xuân Hương

Sương sớm ở Hồ Xuân Hương

ho nuoc View project
A camera is shooting

A camera is shooting

quay phim View project
Tile pathway to sea

Tile pathway to sea

con duong View project
Ngã sáu Phù Đổng

Ngã sáu Phù Đổng

Quan 1 View project
Beer Club

Beer Club

event View project
Phòng vé xe buýt đường thủy

Phòng vé xe buýt đường thủy

ban do View project