Mẹ già bên những đoá hoa đăng

Mẹ già bên những đoá hoa đăng

loading
Info

Ánh lửa bập bùng hắt lên làm sáng ngời khuôn mặt mẹ. Những đoá hoa đăng, mẹ ước nguyện điều chi?