Diamond Plaza

Diamond Plaza

Diamond Plaza

View
Biển báo giao thông tại Quận 1

Biển báo giao thông tại Quận 1

View
Diamond Plaza trong một buổi chiều

Diamond Plaza trong một buổi chiều

View
Diamond Plaza

Diamond Plaza

View