doi canh

Cánh chim tung bay giữa lòng thành phố

Cánh chim tung bay giữa lòng thành phố

View
Cánh chim tung trời

Cánh chim tung trời

View
Người công nhân vệ sinh và đàn chim bồ câu

Người công nhân vệ sinh và đàn chim bồ câu

View
Những cánh chim bay

Những cánh chim bay

View
Bồ câu tung cánh

Bồ câu tung cánh

View