mountain

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

View
Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

View
Con thuyền trên Vịnh Hạ Long

Con thuyền trên Vịnh Hạ Long

View
Quang cảnh Hang Luồn

Quang cảnh Hang Luồn

View
Hang Luồn (Hạ Long)

Hang Luồn (Hạ Long)

View
Bãi tắm Hòn Gai

Bãi tắm Hòn Gai

View
Thị trấn giữa vùng đồi núi

Thị trấn giữa vùng đồi núi

View
Quang cảnh hồ Đa Nhim

Quang cảnh hồ Đa Nhim

View
Nhật Nguyệt Đàm

Nhật Nguyệt Đàm

View
Quang cảnh đồi núi Cửu Phần

Quang cảnh đồi núi Cửu Phần

View