ngon nui

4 photos with this tag
Núi Phú Sĩ khi trời lập Đông

Núi Phú Sĩ khi trời lập Đông

Fuji View project
Quan Ba Heaven Gate

Quan Ba Heaven Gate

landscape View project
Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Japan View project
Tiểu cảnh núi đá

Tiểu cảnh núi đá

miniature View project