POSM

5 photos with this tag
Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

umbrella View project
Chinsu Cá Cơm Shelf-divider

Chinsu Cá Cơm Shelf-divider

Chinsu View project
M&M Chocolate Mascot

M&M Chocolate Mascot

M&M View project
Table Tent in Chang Kang Kung

Table Tent in Chang Kang Kung

Chang Kang Kung View project
In-store Display Shelf

In-store Display Shelf

merchandising View project