Saigon Central Post Office

Ánh nắng ở Bưu điện trung tâm thành phố

Ánh nắng ở Bưu điện trung tâm thành phố

View
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

View