temple

7 photos with this tag
Mái ngói chùa Hang Mai

Mái ngói chùa Hang Mai

pagoda View project
Fo Guang Shan

Fo Guang Shan

Fo Guang Shan View project
Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

den chua View project
Thắp hương cầu nguyện

Thắp hương cầu nguyện

nhang View project
Elder man praying with incenses

Elder man praying with incenses

nguoi dan ong View project
Thắp hương tại chùa

Thắp hương tại chùa

den chua View project
The Ba Mu Temple Gate In Hoi An

The Ba Mu Temple Gate In Hoi An

Hoi An View project