The Coffee Bean & Tea Leaf

Khu thương mại trên đường Nguyễn Huệ

Khu thương mại trên đường Nguyễn Huệ

View
Quán cà phê bao phủ bởi mảng xanh của thành phố

Quán cà phê bao phủ bởi mảng xanh của thành phố

View