The Coffee Bean & Tea Leaf

2 photos with this tag
Khu thương mại trên đường Nguyễn Huệ

Khu thương mại trên đường Nguyễn Huệ

Starbucks View project
Quán cà phê bao phủ bởi mảng xanh của thành phố

Quán cà phê bao phủ bởi mảng xanh của thành phố

thanh pho View project