traffic sign

Chờ tín hiệu qua đường

Chờ tín hiệu qua đường

View
Một con đường vắng

Một con đường vắng

View
Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

View
Ministop

Ministop

View
Góc nhìn Bitexco Tower giữa các tòa nhà của Quận 1

Góc nhìn Bitexco Tower giữa các tòa nhà của Quận 1

View
Ministop

Ministop

View
Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

View
Quảng cáo ngoài trời của Pizza Hut

Quảng cáo ngoài trời của Pizza Hut

View
Ánh nắng chiếu sáng nhà thờ

Ánh nắng chiếu sáng nhà thờ

View
Egg Coffee Sai Gon 3T

Egg Coffee Sai Gon 3T

View