worker

5 photos with this tag
Anh công nhân trên đường phố

Anh công nhân trên đường phố

cong nhan View project
Tưới nước đường hoa

Tưới nước đường hoa

cong nhan View project
Vẻ đẹp lao động

Vẻ đẹp lao động

dang xay dung View project
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

dang xay dung View project
Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

dang xay dung View project