Vinhomes day-to-night time-lapse

Vinhomes day-to-night time-lapse

loading

Thành phố nhìn từ tầng 32 của Vinhomes, thời gian chuyển từ chiều sang tối, từ lúc sáng đến lúc thành phố lên đèn.