About

Hires.vn is a social network of high-resolution, copyright-free photos from Vietnam, contributed by photography enthusiasts and hobbyists.

Hires.vn là Mạng xã hội hình chất lượng cao, miễn bản quyền, từ Việt Nam, đóng góp bởi những người đam mê chụp ảnh.

Purposes

Sứ mệnh:

 • To be the serious platform for sharing hi-res photos of Vietnam / Là nền tảng chuẩn mực về chia sẻ hình chất lượng cao của Việt Nam.
 • To promote high-quality, professional photography / Lan toả hình đẹp, chất lượng cao, chuyên nghiệp.
 • To connect opportunities and projects related to photography / Kết nối cơ hội và các dự án về hình ảnh.

An initiative of / Một sáng kiến của BrandsVietnam.com.

Terms of Use

Quy định Sử dụng hình

Despite the fact that photos on Hires.vn are copyright-free, the usage rights for each image are clearly stated below. These terms are displayed and agreed upon each time you download an image. If you do not agree with these terms, please refrain from using the photos on Hires.vn.

Mặc dù tất cả hình ảnh trên Hires.vn là miễn phí cho cộng đồng, phạm vi sử dụng của mỗi hình ảnh được quy định như ghi rõ bên dưới. Những quy định này được hiển thị và đồng ý mỗi khi bạn tải về hình ảnh. Nếu bạn không đồng ý với những quy định này, vui lòng không sử dụng hình ảnh trên Hires.vn.

NON-COMMERCIAL WORK

Bạn được phép sử dụng tất cả hình ảnh cho các mục đích phi thương mại, cụ thể như sau:

Personal Use / Sử dụng cá nhân .
Presentation Use / Sử dụng cho các bài thuyết trình.
Editorial Use / Sử dụng để minh hoạ cho các tác phẩm báo chí.
Educational Use / Sử dụng trong các nội dung giảng dạy.

COMMERCIAL WORK

Đối với các mục đích thương mại, bạn được yêu cầu phải tuân thủ các quy định sau:

DO NOT imply endorsement of your product by people or brands on the imagery / KHÔNG sử dụng hình ảnh có Thương hiệu hoặc Con người với mục đích quảng cáo, ngụ ý về sự tài trợ, sử dụng, liên kết... với sản phẩm dịch vụ của bạn.
DO NOT use photos with people or brands in a bad light or in a way that is offensive, illegal / KHÔNG sử dụng hình ảnh có Thương hiệu hoặc Con người với hình ảnh đen tối, ý nghĩa tiêu cực, không phù hợp thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.
DO NOT register for trade-mark, intellectual properties for any work that use photos on Hires.vn / KHÔNG đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ khi sử dụng hình trên Hires.vn

Commercial Work include, but are not limited to: advertisements (in any format), brand / company social post and website, books, advertorial articles, etc...

Các tác phẩm có mục đích thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn, trong các ẩn phẩm sau: quảng cáo (mọi định dạng), sách, bài viết quảng cáo (Advertorial Articles), kênh social và website thương hiệu / doanh nghiệp...

WHAT'S NOT ALLOWED?

In all cases, you must NOT violate the copyright of the author through the following actions.

Trong tất cả mọi trường hợp, bạn KHÔNG ĐƯỢC vi phạm bản quyền tác giả bằng các hành động sau.

DO NOT add or replace watermark on original photos that imply different owners / KHÔNG thêm hoặc chèn watermark lên ảnh gốc khi sử dụng với ngụ ý của tác giả khác.
DO NOT redistribute on other stock photo or wallpaper platforms / KHÔNG chia sẻ, tải lên lại những trang chia sẻ hình ảnh khác.
DO NOT sell photos, with or withour modification / KHÔNG kinh doanh hình ảnh tải về, cho dù có hay không có điều chỉnh.

GIVING CREDIT

Attribution is not required. Giving credit to the photographer or Hires.vn is not necessary but always appreciated.

Mặc dù điều này là không bắt buộc, bạn được khuyến khích ghi nguồn và đặt liên kết để thể hiện sự tôn trọng tác giả, bản quyền.

Upload

Bạn muốn chia sẻ hình?

Upload Guide

Hướng dẫn Đăng hình

 1. Read and Agree with / Đọc và Đồng ý với các Quy định
 2. Register and Login / Tạo tài khoảnĐăng nhập
 3. Click "Upload" / Nhấn vào nút "Upload" ở góc trên bên phải
 4. Drop photos and provide description / Thả hình, điền thông tin. Bạn có thể mở nhiều Tab trình duyệt để đăng nhiều hình cùng 1 lúc.
 5. Display first, approve later / Hình sẽ được hiển thị trước. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và duyệt hình sau.

Upload Rules

Quy định Đăng hình và Phê duyệt

In most cases, the Team of Hires.vn will approve and publish photos that meet the following criteria.

Trong phần lớn trường hợp, team Admin Hires.vn sẽ duyệt đăng tất cả những hình ảnh đạt các điều kiện sau.

 1. High-resolution / Chất lượng cao
 2. Possess one or more of the following values: (a) aesthetic, (b) academic, (c) news-worthy, (d) work-related / Có một hoặc nhiều các giá trị sau: (a) thẩm mỹ, (b) học thuật, (c) thời sự, (d) công việc.
 3. Suitable with the cultural and traditional values of Vietnam / Phù hợp văn hoá, thuần phong mỹ tục Việt Nam
 4. Comply with legal regulations and taken in permitted areas / Đúng quy định pháp luật, chụp trong các khu vực được cho phép
 5. Owned by the author, created by the author themselves / Thuộc sở hữu của tác giả, do chính tác giả tạo ra
 6. Do not violate or infringe upon the privacy rights of individuals or brands / Không vi phạm hay xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân hay thương hiệu

Else

Report a Photo

Báo vi phạm

If a complaint is received, the following cases will result in the photo not being approved, displayed, or continued to be shown on Hires.vn.

Nếu nhận được khiếu nại, hình ảnh sẽ không được duyệt đăng, không được tiếp tục hiển thị, trong các trường hợp sau.

 • The photo is complained about due to lack of consent from the person or model featured / Hình bị khiếu nại do chưa có sự đồng ý của nhân vật, người mẫu.
 • The photo was taken in an area where photography is not permitted (as determined by the owner, brand, or legal regulations) / Hình được chụp trong khu vực không được chụp ảnh (do chủ sở hữu, thương hiệu hoặc do pháp luật quy định).
 • The photo is complained about because it may cause harm to individuals or brands / Hình bị khiếu nại do có thể gây tổn tại đến cá nhân, thương hiệu.
 • The photo is complained about for copyright infringement /Hình bị khiếu nại do vi phạm bản quyền.

If you believe that a photo does not meet the above conditions and needs to be reconsidered for display on Hires.vn, please let us know via email / Nếu bạn nghĩ hình ảnh không thoả mãn các điều kiện trên và cần xem xét lại việc hiển thị trên Hires.vn, hãy cho chúng tôi biết qua email [email protected].

Support

Ủng hộ Hires.vn

 • Give credit / Dẫn nguồn (có kèm link) mỗi khi sử dụng hình.
 • Share your use-cases / Chia sẻ cách hình ảnh được sử dụng qua email [email protected] hoặc bài viết.
 • Donate to Author (coming soon)