Nguyen Tan Bao

Nguyen Tan Bao

Chụp ảnh là cách để tôi lưu lại những lát cắt của thời gian, mà người ta hay gọi là "khoảng khắc".
Website / 52 photos / views / Top Photos
Cây 4 mùa

Cây 4 mùa

cay xanh View project
Christmas Season

Christmas Season

Giang Sinh View project
Flagpole in Hue Citadel, Vietnam

Flagpole in Hue Citadel, Vietnam

flag View project
Playground / Sân chơi trẻ em

Playground / Sân chơi trẻ em

playground View project
Một góc Kinh Thành Huế

Một góc Kinh Thành Huế

Kinh thanh Hue View project
Playground / Sân chơi trẻ em

Playground / Sân chơi trẻ em

playground View project
Cáp treo Bà Nà Hills

Cáp treo Bà Nà Hills

Ba Na Hills View project
Autumn in Saigon

Autumn in Saigon

autumn View project
Succulent

Succulent

succulent View project
The old house on the prairie

The old house on the prairie

house View project