Nguyen Tan Bao

Chụp ảnh là cách để tôi lưu lại những lát cắt của thời gian, mà người ta hay gọi là "khoảng khắc".
Succulent

Succulent

succulent View photo
The old house on the prairie

The old house on the prairie

house View photo
Hanh Phuc International Hospital

Hanh Phuc International Hospital

Pediatrics View photo
Hanh Phuc International Hospital

Hanh Phuc International Hospital

Benh vien Quoc te Hanh Phuc View photo
Hanh Phuc International Hospital

Hanh Phuc International Hospital

Hanh Phuc Hospital View photo
We call it a job

We call it a job

job View photo
Xuan Huong Lake in Dalat

Xuan Huong Lake in Dalat

Ho Xuan Huong View photo
The toy cars...accident

The toy cars...accident

toys View photo
Lonely tree in Dalat

Lonely tree in Dalat

tree View photo
Business people at the office

Business people at the office

Has People View photo