"A crystal purple heart"

"A crystal purple heart"

Không biết dịch có đúng không:

紫水心るニ

Shisui kokororu ni

trái tim pha lê màu tím

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...