A focus group discussion from the observer view

A focus group discussion from the observer view

Một buổi phỏng vấn nhóm (nghiên cứu thị trường), với góc nhìn từ phòng quan sát.

Camera: Apple-iPhone 13 Pro Max
Focal: 1.6 mm @ f1.8
ISO: 1000
Shutter Speed: 1/33