Một cô gái đang sử dụng máy ATM, có vẻ là của ngân hàng Vietcombank.