Một tài xế Grab Bike đang tìm địa chỉ của khách...