A hill surrounded by cloud, under the morning sun

A hill surrounded by cloud, under the morning sun

Ngọn đồi bao phủ bởi mây

Tắm trong ánh nắng ban mai chiếu vàng

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...