A Japanese style coffee shop in Dalat

A Japanese style coffee shop in Dalat

Một quán cà phê phong cách Nhật Bản tại Đà Lạt.

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...