A woman driving a motobike

A woman driving a motobike

loading
Info

Một phụ nữ lái xe máy. Thật ra hôm nay là  một ngày bình thường, trong một giờ cũng rất bình thường, mà chẳng hiểu sao đường phố trông có vẻ vắng vẻ như ngày Lễ Tết.