Beautiful Sunset

Beautiful Sunset

Những ngày nắng nóng nhưng hoàng hôn rất đẹp, chụp lúc chạng vạng khi phố đã lên đèn nhưng trời vẫn còn chút ánh sáng.