Bên trong một cửa hàng tiện lợi

Bên trong một cửa hàng tiện lợi

Các sản phẩm được trưng bày trong một cửa hàng tiện lợi.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Focal: 24.0 mm @ f4.0
ISO: 1250
Shutter Speed: 1/200