Chữ "Đủ" nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu.