Lon cà phê sữa Boss, chụp vậy thôi chứ không biết bán được bao lâu?