Nhân viên công ty công nghệ đang trao đổi công việc tại văn phòng.