Cũng là tòa nhà Landmark 81 nhưng thấy chật chội hơn.