Cầu Nhật trên đồi Mặt Trời

Cầu Nhật trên đồi Mặt Trời

Ảnh chụp tại Sun World Hạ Long.