Cây bông giấy trước nhà

Cây bông giấy trước nhà

Một ngôi nhà trông có vẻ cổ kính, bao phủ bởi một cây bông giấy tuyệt đẹp.

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...