Một chậu cây lưỡi hổ lùn, loại cây rất phổ biến trong trang trí trong nhà