Quảng cáo si-rô C Ceelin giúp "Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng".