Các bảng hiệu bảo hiểm CHUBB và hãng hàng không Emirates trên tòa nhà Sunwah.