Chai cafe Cold Brew vị Chuối trong quán Fika Cafe ở Bình Thạnh.