Concept "Đua xe trong đêm" (nhưng thật ra là chạy bộ tầm 4h30 sáng thôi).