Hộp đèn quảng cáo của GoJek trong một trung tâm thương mại.