Cửa hàng flagship của GUCCI trong Sheraton, Nguyễn Huệ.