2 cửa hàng thời trang này trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng thực tế thì sao?