Quầy gọi món bên trong một cửa hàng cafe Highland.