Hoàng hôn vàng rực rỡ trên cầu Sài Gòn, hướng đi vào Thành phố.