Khu căn hộ tại Hạ Long ban đêm

Khu căn hộ tại Hạ Long ban đêm

Hình phơi sáng một khu căn hộ cao cấp tại Hạ Long, nhìn từ Sun Wheel.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f9.0
ISO: 320
Shutter Speed: 8