Mô hình bán lẻ bên bản đồ Việt Nam

Mô hình bán lẻ bên bản đồ Việt Nam

Bàn tay ghim đinh định vị một mô hình cửa hàng bán lẻ trên bản đồ Việt Nam.

Camera: Canon-Canon EOS 800D
Focal: 18.0 mm @ f4.0
ISO: 400
Shutter Speed: 1/128