Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ Mằng Lăng

loading
Info

Nhà thờ Mằng Lăng là một nhà thờ Công giáo nằm trên địa phận xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.