Một bạn nữ nhân viên tổ chức sự kiện đang quan sát người tham dự. Sự kiện "Cung đường Yêu thương" của Dai-Ichi Life.