Không biết là trong cuộc chiến hình ảnh số, thì các thương hiệu quá tập trung vào máy chụp ảnh DSLR sẽ trụd dược bao lâu nữa.