Old rusty stone stair

Old rusty stone stair

Bậc thang bám đầy hàu biển.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f3.6
ISO: 160
Shutter Speed: 1/247