Trên đường đi làm.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, trước mắt là The Manor và Saigon Pearl.