Tòa nhà Pearl Plaza trong một buổi chiều đầy nắng vàng.