People crossing the street

People crossing the street

loading
Info

Nhân viên văn phòng băng qua đường sau buổi ăn trưa. Trời hôm ấy mưa gió nên buổi trưa mà nhìn như chiều.