Nhân viên văn phòng băng qua đường sau buổi ăn trưa. Trời hôm ấy mưa gió nên buổi trưa mà nhìn như chiều.